Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021

Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί, παραδοσιακά, μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Μια ευκαιρία να ξεδιπλωθούν οι πολιτικές, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται για το επόμενο έτος. Είναι όμως ταυτόχρονα και μια ύψιστη πολιτική διαδικασία λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας στο νομοθετικό σώμα, η οποία είναι και η πεμπτουσία του πολιτεύματος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Είναι, επομένως μια ευκαιρία να αναδειχθεί η συνοχή των πολιτικών της κυβέρνησης, οι οποίες συνθέτουν τελικά την ολοκληρωμένη στρατηγική του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την εντολή που έλαβε από τους πολίτες τον Ιούλιο του 2019.

Κυρίες και Κύριοι,

Παρά τη δυσμενή συγκυρία που προέκυψε από την πανδημία που ενέσκηψε στη χώρα μας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, η κυβέρνηση παρέμεινε προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της σχέδιο.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιήσαμε πλήρως τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε ακριβώς έναν χρόνο πριν, σε αυτήν εδώ την αίθουσα.

Το νέο πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία.

Περίπου το 1/5 των νέων εμπορικών και αστικών υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας που υπάγονται στη διαμεσολάβηση κατάφεραν να επιλύσουν τις διαφορές τους έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

Πιο εύκολα, πιο γρήγορα, με λιγότερο κόστος.

Ενώ το νέο θεσμικό πλαίσιο μετέτρεψε την Αρχική Συνεδρία από Υποχρεωτική, στη συνειδητή επιλογή για τα εμπλεκόμενα μέρη, αποφορτίζοντας το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

Παράλληλα, επιχειρήσαμε παρεμβάσεις που παρήγαγαν απτά αποτελέσματα σε όλους τους κλάδους της δικαιοσύνης, σε όλους τους βαθμούς.

Ανταποκριθήκαμε στις δεσμεύσεις μας για ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της Δικαιοσύνης. 65 νέες οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών στην Πολιτική Δικαιοσύνη συστάθηκαν με το Ν. 4869/2020.

Διαφυλάξαμε τη διεθνή εικόνα της χώρας ως Κράτος Δικαίου:

  • Επαναφέραμε τον κακουργηματικό χαρακτήρα στο αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας που είχε υποβαθμιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση σε απλό πλημμέλημα και για το οποίο οι διεθνείς οργανισμοί, GRECO και ΟΟΣΑ εγκαλούσαν τη χώρα με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης
  • Αποκαταστήσαμε το αίσθημα της ασφάλειας για τους Έλληνες πολίτες, με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

κπονήσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα ψηφιακών Δράσεων και Υλοποιούμε τη στρατηγική για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη:

  • Προχωράμε στην αναβάθμιση των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης των Δικαστικών Υποθέσεων τόσο για την Διοικητική, όσο και για την Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη.
  • Εντάσσουμε συνεχώς νέες διαδικασίες στην πλατφόρμα gov.gr και διευρύνουμε τη διασύνδεση των συστημάτων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ώστε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των πολιτών στα ψηφιακά πιστοποιητικά
  • Καθιερώνουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο για τη δικαιοσύνη. Σε λίγες μέρες από σήμερα, η κατάθεση δικογράφων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ εντείνουμε τις δράσεις για την επέκταση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και στα πολιτικά δικαστήρια
  • Έχουμε θεσμοθετήσει την ηλεκτρονική επίδοση, ενώ από κοινού με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής υλοποιούμε 28 στοχευμένες δράσεις, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Πραγματοποιούμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εκπαίδευση:

Ιδρύσαμε την κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη δικαστική εκπαίδευση των τελευταίων ετών.

Προχωράμε στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολής στην αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της Σχολής, με εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών, με αλλαγές στον εισαγωγικό διαγωνισμό, στις δράσεις επιμόρφωσης, στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων αλλά και των εκπαιδευτών.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

H προστιθέμενη αξία που παράγει η δικαιοσύνη για το σύνολο της οικονομίας είναι τεράστια.

Η ύπαρξη Κράτους Δικαίου, η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, η εμπέδωση κανόνων διαφάνειας, η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, για και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το Υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που διασφαλίζουν την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των αποφάσεων της, χωρίς εκπτώσεις και παραχωρήσεις που πλήττουν τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.

Ήδη έχουμε θεσμοθετήσει τα Ειδικά Τμήματα στα μεγάλα Δικαστήρια της χώρας, στο Πρωτοδικείο και το Εφετείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου θα εκδικάζονται υποθέσεις ενέργειας, προσωπικών δεδομένων και τηλεπικοινωνιών, οι οποίες έχουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την εθνική μας οικονομία.

Παράλληλα, έχει ήδη νομοθετηθεί η δυνατότητα σύστασης Ειδικού Γραφείου για τα Στατιστικά της Δικαιοσύνης. Χαρτογραφούμε με τον τρόπο αυτό την πραγματική κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης και χαράσσουμε τον οδικό χάρτη για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν αποτελεσματικό το δικαστικό μας σύστημα. Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έκδοση του αναγκαίου Προεδρικού Διατάγματος και την παραγωγική λειτουργία του νέου Γραφείου.

Ταυτόχρονα, προχωράμε με την ψήφιση του νέου Κώδικα Δικαστικών υπαλλήλων που έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο. Υλοποιούμε με τον τρόπο αυτό τη δέσμευσή μας για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών υπηρεσιών της δικαιοσύνης, εισάγουμε νέους κλάδους δικαστικών υπαλλήλων που θα συνεπικουρούν τους δικαστές και αποδεσμεύουμε τους δικαστές από τη γραφειοκρατικά γρανάζια, προκειμένου να αφιερωθούν απερίσπαστοι στο δικαιοδοτικό τους έργου. Παράλληλα, στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι  στο επόμενο έτος να έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών, ενώ ολοκληρώνουμε σταδιακά το εγχείρημα για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικαιοσύνης.

Σε όλες τις επικείμενες παρεμβάσεις αναλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες, που επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης, και βελτιώνουν την πρόσβαση των πολιτών στο δικαστικό σύστημα.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρά τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει, διεκδικεί ένα πολύ μεγάλο μερίδιο από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών  και την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της δικαιοσύνης.

Για τον λόγο αυτό έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη χρηματοδότηση νέων, σύγχρονων κτηριακών υποδομών σε όλη την επικράτεια.

Για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων έχουμε ενεργοποιήσει σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τις συμπράξεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ενώ αναμορφώνουμε στο επόμενο διάστημα το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων για την υλοποίηση ενός πολυετούς κτηριολογικού προγράμματος για τη δικαιοσύνη, που θα αφορά όλες τις εφετειακές περιφέρειες της Επικράτειας.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές

Διακριτό στόχο του Υπουργείου αποτελεί η ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσα από το Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την ολοκληρωμένη στρατηγική κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της ρητορική; μίσους και την λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ είναι γνωστό πως το Υπουργείο σχεδιάζει -με τη συνεισφορά όλων των κομμάτων της Βουλής-  την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, παράλληλα, σχεδιάζουμε την αναμόρφωση των κοινωνικών δομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και τη Στέγη του Παιδιού, καθώς επίσης και τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

Κυρίες και Κύριοι,

Το 2020 υπήρξε και παραμένει μια δύσκολη χρονιά.

Το νέο έτος, επιφυλάσσει και αυτό αβεβαιότητες.

Φέρνει, όμως, μαζί του την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση που απορρέει από τα επιστημονικά επιτεύγματα κατά της πανδημίας με την ανακάλυψη του εμβολίου για το COVID-19.

Με προσήλωση στη στοχοθεσία, με επιμονή στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, στηρίζοντας τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα τα καταφέρουμε δημιουργώντας της προϋποθέσεις ανάκαμψης και ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας.

Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021.

 

 

Close