Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης για τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης για τις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον

Κείμενο Διακήρυξης ΑΔΑΜ

 

 

Close