ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής νομού Καστοριάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής νομού Καστοριάς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής νομού Καστοριάς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Close