Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Το Σπίτι Του Παιδιού», του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Πάτρα

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Το Σπίτι Του Παιδιού», του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Πάτρα

Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Το Σπίτι Του Παιδιού», του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Πάτρα.

Διακήρυξη

Close