Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την Στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την Στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας

Close