Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι καταργήσεως του Αμίσθου Υποθ/κείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι καταργήσεως του Αμίσθου Υποθ/κείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης στο Ειδικό Άμισθο Υποθ/κείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. 47/28.05.2021.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Close