Πρόγραμμα για Ασκούμενους Δικηγόρους

Πρόγραμμα για Ασκούμενους Δικηγόρους

 Αθήνα 14/07/2021

 

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρώτη φάση σε 1200 ωφελούμενους ενώ συνολικά 2400 Απόφοιτοι Νομικών σχολών θα πραγματοποιήσουν το σύνολο της προβλεπόμενης υποχρεωτικής άσκησης, διάρκειας 18 μηνών μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Οι ασκούμενοι Δικηγόροι θα απασχοληθούν επ’αμοιβή για 12 μήνες σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες της χώρας και για 6 μήνες σε Δικηγόρο/Δικηγορική Εταιρία. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τέσσερις κύκλους διάρκειας 18 μηνών έκαστος.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων διενεργείται με βαθμολόγηση βάσει ειδικά σχεδιασμένων κριτηρίων μοριοδότησης, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τους κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερους.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος https://dpa.moj.gov.gr, στο οποίο περιλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο είναι η Κυριακή 25/07.

Για την έναρξη του προγράμματος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Μετά από πολύμηνη προσπάθεια και συστηματική συνεργασία με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, με τα στελέχη της υπηρεσίας ΕΣΠΑ και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκκινεί σήμερα ένα πολυαναμενόμενο πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη για τους νέους δικηγόρους και συνολικά για το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, καθώς νέοι νομικοί θα στελεχώσουν για 12 μήνες τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας και για άλλους 6 μήνες τα Δικηγορικά Γραφεία, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, κατά τη διαδικασία επιλογής ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση σε Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Δικηγορικά Γραφεία και Δικηγορικές Εταιρίες εντάσσεται στα κριτήρια μοριοδότησης η αναπηρία του υποψηφίου ή συγγενούς πρώτου βαθμού (τέκνου ή γονέα ή συζύγου). Ενισχύουμε έτσι το πλαίσιο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.»

Close