Διακήρυξη Β΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Διακήρυξη Β΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Περίληψη Διακήρυξης Β΄ Επναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των Αυτοτελών Γραφείων α) Επιμελητών Ανηλίκων και β) Κοινωνικής Αρωγής.

Περίληψη Διακήρυξης

Close