Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 2/2021)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 2/2021)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχίζει τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 και λήγει την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021.

Close