Προσωρινά αποτελέσματα Β κύκλου Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Προσωρινά αποτελέσματα Β κύκλου Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος.

Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα απορριφθέντων  πατήστε εδώ

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκινάει σήμερα 19/10/2021 και θα διαρκέσει έως και 23/10/21. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Close