Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας δύο υπαλλήλων στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλάκειο Νεάοπολης Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας δύο υπαλλήλων στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλάκειο Νεάοπολης Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου πλήρους απασχόλησης στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλάκειο Νεάοπολης Θεσσαλονίκης με αριθμ. πρωτ. εξ. 89/21.09.2021.

Ανακοίνωση

Close