Οριστικά αποτελέσματα Β’ κύκλου Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Οριστικά αποτελέσματα Β’ κύκλου Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος.

Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα απορριφθέντων  πατήστε εδώ

Close