Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 3/2021)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 3/2021)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 3/2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχίζει την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021 και λήγει την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021.

Close