Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ - «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΑΘΗΝΩΝ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 4/2021)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ – «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΑΘΗΝΩΝ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 4/2021)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων - «Σπίτι του Παιδιού» Αθηνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 4/2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχίζει την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021 και λήγει την Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021.

Close