Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Αθήνα, 24/2/2022

Γ. Κώτσηρας: Ενισχύουμε τα Δικαιώματα των Ευάλωτων Ενηλίκων

Στη σημασία της Κύρωσης της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κώτσηρας, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ανάγκη προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων και η σπουδαιότητα της Κύρωσης της Σύμβασης της Χάγης έχουν αναδειχθεί πολλαπλώς σε επίπεδο Ε.Ε. και συγκεκριμένα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη Στρατηγική της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2021-2030).

Η ύπαρξη εναρμονισμένων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καθιστά την προστασία των ενηλίκων περισσότερο αποτελεσματική. Επιπρόσθετα, οι εναρμονισμένοι κανόνες ενισχύουν τη διεθνή κινητικότητα των ευάλωτων ενηλίκων και όσων εμπλέκονται στην προστασία τους. Ενήλικες με προσωπικά ή οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη θα απολαμβάνουν περισσότερη ασφάλεια, κάτι που συνάδει με την ιδέα της Ευρώπης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στον οποίο η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων διασφαλίζεται αποτελεσματικά από τις Συνθήκες.

H κύρωση της Σύμβασης της Χάγης έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει έτι περαιτέρω το πλαίσιο προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία. Μια αποτελεσματική διασυνοριακή προστασία είναι σύμφωνη με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα επιμέρους κράτη μέλη και η ίδια η Ένωση στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Από τον Δεκέμβριο του 2020, άλλωστε, στην Ελλάδα υπάρχει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο κείμενο, ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η Σύμβαση υποστηρίζει την προστασία, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια των ευάλωτων ενηλίκων.

Ο κ. Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: «Mε τη Σύμβαση επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:

  • Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ως προς την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων.
  • Βελτίωση του καθεστώτος προστασίας ευάλωτων ενηλίκων σε περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζονται στον αναγκαίο βαθμό η προστασία και η κινητικότητα των προσώπων αυτών.
  • Διασφάλιση των προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων του ενηλίκου και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας του με την καθιέρωση ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου.
  • Ενοποίηση του νομικού πλαισίου και θεσμοθέτηση ενός κοινού καθεστώτος για την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων ενηλίκων στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά μετακινούνται διεθνώς και για την αποφυγή αντιφατικών λύσεων ως προς την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.
  • Άρση εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία τους σε μία εποχή, που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη κινητικότητα των προσώπων.
  • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας της Ελλάδας στο διεθνές νομικό περιβάλλον».

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευάλωτων ενηλίκων, πρέπει να διασφαλίζονται και στις διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη την Ε.Ε. και ο ρόλος της Σύμβασης της Χάγης στην προστασία τους σε διακρατικά πλαίσια είναι αδιαμφισβήτητος. Πρόκειται για ένα ευέλικτο μέσο, που ενισχύει την αυτονομία των ευάλωτων και αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι της συντονισμένης και συνεκτικής προσπάθειας της Κυβέρνησης, για την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας και η χώρα μας θα εξακολουθήσει να λαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Close