ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ & ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ & ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας & του Ναυτικού Δικαίου

http://ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2022/04/18567-οικ.-προσκληση-ΨΝΛΞΩ-ΙΤ6-1.pdf

 

Close