ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/04/2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/04/2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Σε συνέχεια της αριθ. 15081οικ./14-04-2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022» (ΑΔΑ: 6ΟΕΞΩ-Π36, ΦΕΚ 921/Γ’/18-04-2022) σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με τον τόπο και χρόνο κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο καταβολής του παραβόλου, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.”

Close