Επιστολή-ανακοίνωση για λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας αλληλεγγύης προς δικαστές και εισαγγελείς της Ουκρανίας

Επιστολή-ανακοίνωση για λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας αλληλεγγύης προς δικαστές και εισαγγελείς της Ουκρανίας

Επιστολή-ανακοίνωση για λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας αλληλεγγύης προς δικαστές και εισαγγελείς της Ουκρανίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Close