ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/05/2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/05/2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

    Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας καταθέτουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Εφετείο Αθηνών, Κυρ. Λουκάρεως 14, γραφείο 1130-1133, 5ος όροφος, στην κα Γεωργοπούλου Γεωργία, τηλ.: 210-6404157 (από 09:00 έως 14:00).

   Οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κερκύρας και Θράκης καταθέτουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, γραφείο 328, 3ος όροφος, στην κα Ελισάβετ Καραμητοπούλου, τηλ.: 2313311328 ή στο γραφείο 332Α, 3ος όροφος στην κα Φωτεινή Μποροδήμου, τηλ.: 2313311355 (από 09:00 έως 14:00).

   Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει στις 05-05-2022 και λήγει στις 13-05-2022.

  Ως προς την καταβολή εξέταστρων ποσού εξήντα (60) ευρώ μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΦΟΡΕΩΝ (κωδικό τύπου: 7794) ή μέσω διπλότυπου είσπραξης από ΔΟΥ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία» και στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό Συμβολαιογράφων έτους 2022»

   Επιπλέον κάνουμε γνωστό ότι δεν απαιτείται η επικύρωση των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ν. 4251/2014)

 

 

Close