Συμμετοχή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Κώτσηρα σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 5 - 6 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Δικαιώματα του Παιδιού – Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη»

Συμμετοχή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Κώτσηρα σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 5 – 6 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Δικαιώματα του Παιδιού – Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη»

Αθήνα, 6/5/2022

Γ. Κώτσηρας : «Συνεχίζουμε να υλοποιούμε δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων» 

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Κώτσηρας, παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό την Πέμπτη 5 Μαΐου στο διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών της Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων, με θέμα: «Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων - Δικαιώματα του Παιδιού - Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη». Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 5-6 Μαΐου.

Το σεμινάριο περιελάμβανε σημαντικές θεματικές, μεταξύ των οποίων τα Δικαιώματα των Παιδιών με Αναπηρία μετά την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και βιωματικά εργαστήρια και πρακτικά ζητήματα της «Φιλικής Δικαιοσύνης προς τα Παιδιά στην έννομη τάξη».

Οι παραπάνω σύγχρονες θεματικές προσεγγίζουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με νομική αρτιότητα, πληρότητα και διεπιστημονικότητα τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη πως οι δικαστικοί λειτουργοί αποτελούν τον βασικό παράγοντα μέσα από τον οποίο διέρχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:

«Το εν λόγω σεμινάριο αποτελεί μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Αξίζει να τονιστεί πως στο νέο νομικό πλαίσιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών (ν. 4871/2021) και συγκεκριμένα στο θεματολόγιο των προγραμμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών προστέθηκαν τα δικαιώματα ανηλίκων και αρχές της Φιλικής στα Παιδιά Δικαιοσύνης. 

Η Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυπώνεται και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Συγκεκριμένα:

  • Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και εκκίνησε η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο έχει ως άξονες προτεραιότητας - μεταξύ άλλων - και τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.
  • Μέσω των πρόσφατων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύματα εγκληματικών πράξεων, και ιδίως, στα πλέον ευάλωτα από αυτά, όπως τα ανήλικα θύματα.
  • Ξεκίνησε η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού».
  • Συμμετοχή στην αναληφθείσα από το Συμβούλιο της Ευρώπης πρωτοβουλία με θέμα: «Διαβούλευση με παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (2022-2027)».
  • Πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων με βάση το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
  • Ανάδειξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., των δικαιωμάτων και της προστασίας των παιδιών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Συνεχίζουμε να υλοποιούμε δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων».

Close