Επίδοση εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές με ηλεκτρονικά μέσα

Επίδοση εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές με ηλεκτρονικά μέσα

Δημοσιεύθηκε χθες η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη για την επίδοση εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές με ηλεκτρονικά μέσα, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι επιδόσεις στο εξής θα μπορούν να διενεργούνται με ψηφιακό τρόπο, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που έχει αναπτυχθεί από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

Για την ορθή λειτουργία του συστήματος, έχουν προβλεφθεί όλες οι αναγκαίες διασφαλίσεις (πιστοποίηση δικαστικών επιμελητών, αυθεντικοποίηση χρηστών, χρονοσημάνσεις κ.λπ.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας οι επιδόσεις εγγράφων από τους δικαστικούς επιμελητές θα διενεργούνται ταχύτερα και οικονομικότερα.

Ειδικότερα, θα είναι δυνατή η διενέργεια πολύ περισσότερων επιδόσεων σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα διατηρώντας τον ίδιο βαθμό ασφάλειας κατά τη διενέργειά τους. Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η απ’ ευθείας γνωστοποίηση στον παραλήπτη της ύπαρξης του επιδοτηρίου εγγράφου, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει ο δικαστικός επιμελητής στη διαδικασία της θυροκόλλησης.

Ταυτόχρονα το κόστος της επίδοσης συγκεκριμενοποιείται σε κατώτερο επίπεδο από τα ήδη προσδιορισθέντα, καθιστώντας τες οικονομικότερες για τον εντολέα πολίτη.

Με την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

Close