ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διενέργειας, στις 17-05-2022, δημόσιας κλήρωσης για μία (1) θέση ασκούμενου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η υποψήφια δικηγόρος που θα κάνει άσκηση είναι η εξής:

ΚΡΥΣΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

Επίσης, κληρώθηκαν κατά σειρά ως επιλαχόντες και οι εξής:

1. ΓΙΟΛΤΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΑΓΓΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αθήνα, 17-05-2022

Close