Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. στη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», βάσει του EU Justice Scoreboard 2022

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. στη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», βάσει του EU Justice Scoreboard 2022

Αθήνα, 20/5/2022

Γ. Κώτσηρας: Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. στη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», βάσει του EU Justice Scoreboard 2022

Με βάση τον πίνακα αποτελεσμάτων της Ε.Ε. για το 2022 η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και πλέον βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι ο πίνακας του 2022 παρέχει μια βαθύτερη ανάλυση των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουν ένα σύστημα Δικαιοσύνης φιλικό προς τα παιδιά.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής:

«Η Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυπώνεται και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και οι οποίες συνέβαλαν στη σημαντική αυτή βελτίωση των σχετικών δεικτών της χώρας μας στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα:

- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και εκκίνησε η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο έχει ως άξονες προτεραιότητας - μεταξύ άλλων - και  τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.

- Μέσω των πρόσφατων τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύματα εγκληματικών πράξεων, και ιδίως, στα πλέον ευάλωτα από αυτά, όπως τα ανήλικα θύματα.

- Ξεκίνησε η λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», που αποτελεί ειδικά σχεδιασμένο χώρο, ώστε η ακρόαση των παιδιών να πραγματοποιείται σε ειδικό και φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον.

- Στο νέο νομικό πλαίσιο για την Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών (ν. 4871/2021) και συγκεκριμένα στο θεματολόγιο των προγραμμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών, προστέθηκαν για πρώτη φορά τα δικαιώματα ανηλίκων και αρχές της Φιλικής στα Παιδιά Δικαιοσύνης.

- Προστέθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ειδική ενότητα για τη Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη, που επικαιροποιείται διαρκώς με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης.

- Λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, με βάση το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Διαβούλευση με παιδιά στη διαδικασία οικοδόμησης ενός νέου Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (2022-2027)» και η συνεισφορά του εστίασε στη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.

- Συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο consortium  του έργου “Justice Closer to Children and their Families”, που χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εστιάζει στην εφαρμογή της Οδηγίας 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά, που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ώστε το σύστημα Δικαιοσύνης να γίνει ακόμα φιλικότερο προς τα παιδιά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους».

Επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας Αποτελεσμάτων 

Close