ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Επιτροπή διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2022 με απόφαση της, στην από 8-6-2022 συνεδρίασή της, κατήρτισε το πρόγραμμα του διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων ως εξής:

  • 25 Ιουνίου 2022 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30: Αστικό Δίκαιο
  • 25 Ιουνίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00: Γερμανική Γλώσσα
  • 26 Ιουνίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30: Πολιτική Δικονομία
  • 26 Ιουνίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00: Αγγλική Γλώσσα
  • 02 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30: Εμπορικό Δίκαιο
  • 02Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00: Κώδικας Συμβολαιογράφων
  • 03 Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30: Ειδικοί Νόμοι της Οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν.2884/2000).
  • 03 Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00: Γαλλική Γλώσσα

 Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει ανακοίνωση ως προς τους χώρους διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Close