Συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην Πράγα

Συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην Πράγα

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διασυνοριακή νομική προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε αστικές υποθέσεις και οι δυνατότητες επέκτασης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις με τρίτες χώρες, μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών ήταν το κύριο αντικείμενο των εργασιών του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα.

Από την Τσεχική πρωτεύουσα ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας και τα βήματα που έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης. «Όταν πριν από ένα χρόνο υιοθετήσαμε στο Συμβούλιο Συμπεράσματα για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η σημασία του ζητήματος θα γίνονταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω ενός πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο κύρωσε, πρόσφατα, την Σύμβαση της Χάγης του 2000 και βαίνει προς ολοκλήρωση η αναγγελία στο Θεματοφύλακα της Σύμβασης» τόνισε στους ομολόγους του ο Κώστας Τσιάρας και εκτίμησε πως με τη θέση σε εφαρμογή της Σύμβασης από όλες τις χώρες της ΕΕ θα δοθούν καλύτερες λύσεις στα περισσότερα προβλήματα που έχουν επισημανθεί από την Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου.

Αναφορικά με την επέκταση της δικαστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η αποστολή εισαγγελέων – συνδέσμων από τρίτα κράτη στη Eurojust και να επεκταθούν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μέσω της Επιτροπής στην κατεύθυνση της σύναψης συμφωνίας με την ΕΕ στα ζητήματα ηλεκτρονικής δικαστικής συνεργασίας. Τόνισε, ωστόσο, πως είναι αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις, ακόμα και στο εσωτερικό της Ένωσης για τη διεύρυνση της χρήσης του συστήματος e-CODEX, στο οποίο συμμετέχει η χώρα μας, ώστε να εγκατασταθεί ένα αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο που να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται μεταξύ των κρατών – μελών.

Τέλος ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας εξέφρασε στην τοποθέτησή του τη θέση της Ελλάδας για τον συντονιστικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει η Eurojust στη κατεύθυνση της συλλογής των αποδείξεων σχετικά με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που τελούνται σε βάρος της Ουκρανίας και υπογράμμισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου σημείων επαφής με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τις Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.

Close