Τελικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μιας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκηρύξη με αριθ. πρωτ. 22005οίκ./21-07-2022 (ΑΔΑ: 6Μ1ΛΩ-ΝΝΨ)]

Τελικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μιας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκηρύξη με αριθ. πρωτ. 22005οίκ./21-07-2022 (ΑΔΑ: 6Μ1ΛΩ-ΝΝΨ)]

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Close