Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας τριών (3) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νεάπολης

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας τριών (3) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νεάπολης

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Close