Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 3/2022)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 3/2022)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 3/2022 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχίζει την Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023.

Close