Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Ν.Π.Δ.Δ.)

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Ν.Π.Δ.Δ.)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

Close