Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και Πίνακες προσληπτέων των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων ΣΟΧ 2/2022

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και Πίνακες προσληπτέων των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων ΣΟΧ 2/2022

Στους παρακάτω συνδέσμους αναρτώνται πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και πίνακες προσληπτέων των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, σύμφωνα με την αριθ. 60651οίκ./28-11-2022 ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων στοις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ 2/2022).

Διευκρινίζεται ότι η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον Αριθμό Ταυτότητας των υποψηφίων.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 134 πατήστε εδώ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΩΔ. 134 πατήστε εδώ

Για τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 135 πατήστε εδώ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΩΔ. 135 πατήστε εδώ

Για τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. 136 πατήστε εδώ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΩΔ. 136 πατήστε εδώ

 

Close