Τελικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βάσει της με αριθ. 16245οίκ./29-03-2021, ΑΔΑ: ΨΦΤ6Ω-ΓΦΜ Προκήρυξης

Τελικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση μίας θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βάσει της με αριθ. 16245οίκ./29-03-2021, ΑΔΑ: ΨΦΤ6Ω-ΓΦΜ Προκήρυξης

 

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Close