Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και Πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΣΟΧ 3/2022

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και Πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΣΟΧ 3/2022

Στους παρακάτω συνδέσμους αναρτώνται πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και πίνακες απορριπτέων των υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, σύμφωνα με την αριθ. 60650οίκ./28-11-2022 ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι (20) υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ 3/2022).

Διευκρινίζεται ότι η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον Αριθμό Ταυτότητας των υποψηφίων.

Για τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων πατήστε εδώ

Για τον πίνακα απορριπτέων υποψηφίων πατήστε εδώ

Close