ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 9800οικ/23-02-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 9800οικ/23-02-2023

 

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Close