Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, εκτός εξαιρουμένων, για το χρονικό διάστημα 16-17/03/2023

Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, εκτός εξαιρουμένων, για το χρονικό διάστημα 16-17/03/2023

 

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Close