ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΑΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης, υποέργο 2 του συνολικού έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Close