ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΑΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης, υποέργο 2 του συνολικού έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων και επικαιροποίηση και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών

Close