Category: Ανακοινώσεις Διαχ. Αφερεγγυότητας

Διευκρινιστική δήλωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας για την ανακοίνωση της 9ης/11/2020 με τίτλο «Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α’ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»

Αναφορικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της 9ης/11/2020 «Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α' του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας», η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 25ης /11/2020, διευκρινίζει ότι δικαίωμα εγγραφής στη βαθμίδα Α΄ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός τους και συνοδευτικών αποδείξεων, έχουν  διαχειριστές  αφερεγγυότητας, με ισχύουσα πάντοτε σχετική άδεια, χορηγηθείσα κατόπιν επιτυχούς εξέτασής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2016, περί 10/ετούς, τουλάχιστον, άσκησης του επαγγέλματος του Δικηγόρου ή νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξεως, με ευδόκιμη, επιπλέον, συνεχή άσκηση  καθηκόντων σε, τουλάχιστον 3, κύριες διαδικασίες αφερεγγυότητας, στις οποίες είχαν διο ...

Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α’ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε ότι  δικαίωμα εγγραφής στη βαθμίδα Α΄ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, έχουν όσοι διαχειριστές αφερεγγυότητας πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου β  της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος. 133/2016. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ...

Δημοσίευση απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. 28894/8-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 749, ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω- 2ΝΛ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Ορισμός προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. 28894 ΦΕΚ 749/2020 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 835 ΥΟΔΔ 28894 ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω-2ΝΛ ...

Δημοσίευση απόφασης Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 του π.δ/τος 133/2016

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας με αριθ. πρωτ. 377/29-4-2020  (Β¨ 1783, ΑΔΑ ΨΚΓ0Ω-Θ0Π). Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε επιλέγοντας τους κάτωθι συνδέσμους. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ   377  ΑΔΑ ΨΚΓ0Ω-Θ0Π Διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 377 φεκ β 1783  Διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Παρακαλώ δείτε τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 στα παρακάτω αρχεία: Πίνακας Επιτυχόντων Πίνακας Αποτυχόντων Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό πρωτοκόλλου σας μπορείτε να αποστείλετε ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση grammateia-eda@justice.gov.gr, χρησιμοποιώντας  μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής σας στον εν λόγω διαγωνισμό. Από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. ...

Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Για τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο διενέργειας γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στον παρακάτω σύνδεσμο  Ανακοίνωση Επιτροπής. ...

Close