Category: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Με την με αρ. 25889οικ./19.05.2023 (Γ´ 1428 - Α.Δ.Α.: ΩΜΣ1Ω-ΝΙΧ) κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά εκατόν σαράντα δύο (142) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το τρίτο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων, από την 12η Ιουνίου έως και την 26η Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός τ ...

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 2/2022)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 2/2022 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχίζει την Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 και λήγει την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023. ...

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΣΟΧ 3/2022)

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 3/2022 ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχίζει την Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει την Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023. ...

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 3/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ:6Μ2ΧΩ-ΝΡΚ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψιν κας. Κοβάνη) Κατόπιν της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικα ...

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 2/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ:67ΘΘΩ-ΞΣΜ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ.2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψιν κας. Κοβάνη) Κατόπιν της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΠΕ, τεσσάρων (4) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΤΕ και πέντε (5) υπαλλήλων της Κατηγορίας ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 226 του ν. 4798/24.04.2021 (Α΄)

  Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση. ...

Close