Πρόγραμμα και οδηγίες προς τους υποψηφίους του Διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για το Πρώτο Στάδιο του Διαγωνισμού

Πρόγραμμα και οδηγίες προς τους υποψηφίους του Διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για το Πρώτο Στάδιο του Διαγωνισμού

 

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Close