Ενημέρωση και προγραμματισμός των υποψηφίων του Διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για το Δεύτερο και Τρίτο Στάδιο του Διαγωνισμού

Ενημέρωση και προγραμματισμός των υποψηφίων του Διαγωνισμού Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για το Δεύτερο και Τρίτο Στάδιο του Διαγωνισμού

 

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Close