Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικών πινάκων κατάταξης, καθώς και πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση ανάρτησης οριστικών πινάκων κατάταξης, καθώς και πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, καθώς και πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει:

Σύμφωνα με το άρθρο Δ.2 παρ.2 της αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σε συνέχεια των σε ορθή επανάληψη αριθ. 50, 55 και 56/2024 αποφάσεων του Β΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση τετρακοσίων (400) θέσεων του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, αναρτώνται οι ακόλουθοι πίνακες:

α. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της ΔΕ κατηγορίας, αντίστοιχος του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

β. Οριστικός Κύριος Πίνακας Κατάταξης με εμπειρία, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων της ΔΕ κατηγορίας.

γ. Οριστικός Κύριος Πίνακας Κατάταξης χωρίς εμπειρία, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων της ΔΕ κατηγορίας.

δ. Οριστικός Επικουρικός Πίνακας Κατάταξης με εμπειρία, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων της ΔΕ κατηγορίας.

ε. Οριστικός Επικουρικός Πίνακας Κατάταξης χωρίς εμπειρία, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων της ΔΕ κατηγορίας.

στ. Πίνακας Απορριπτέων της ΔΕ κατηγορίας

Θα ακολουθήσει σε άμεσο χρόνο  νεότερη ανακοίνωση της ΚΕΔ με την οποία, κατ’ άρθρο Δ.3.1 παρ. 4 και 5:

  1. θα κληθούν οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων προσαυξημένο κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% να προσέλθουν εντός τασσομένων από την πρόσκληση προθεσμιών, προκειμένου να λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες και
  2. θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και η διαδικασία παραλαβής του δελτίου υγειονομικής εξέτασης, καθώς και η διαδικασία συμπλήρωσης αυτού.

Πίνακες Κατάταξης

  • Για τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ (Σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφ. Δ.2 της προκήρυξης 1ΔΑ/2023-400 θέσεις ΔΕ), πατήστε εδώ
  • Για τον Οριστικό Κύριο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων με εμπειρία  πατήστε εδώ
  • Για τον Οριστικό Κύριο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων χωρίς εμπειρία  πατήστε εδώ
  • Για τον Οριστικό Επικουρικό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων με εμπειρία πατήστε εδώ
  • Για τον Οριστικό Επικουρικό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων χωρίς εμπειρία πατήστε εδώ
  • Για τον Πίνακα Απορριπτέων πατήστε εδώ
  • Για τον Οδηγό εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

Close