Ανακοίνωση ανάρτησης πίνακα διοριστέων, πίνακα κατάταξης, καθώς και πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση ανάρτησης πίνακα διοριστέων, πίνακα κατάταξης, καθώς και πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση πινάκα διοριστέων, πίνακα κατάταξης, καθώς και πίνακα απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει:

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ.3.1 της αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4963/2022 (Α΄ 149), όπως ισχύει, αναρτώνται οι ακόλουθοι πίνακες:

α. Πίνακας Διοριστέων της ΠΕ κατηγορίας (πατήστε εδώ)

β. Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων της ΠΕ κατηγορίας (πατήστε εδώ)

γ. Πίνακας Απορριπτέων της ΠΕ κατηγορίας (πατήστε εδώ)

 

Για τον Οδηγό εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

 

Close