Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 3/2020) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 3/2020) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 3/2020) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική  Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΣΟΧ 3_2020_36167

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Από 12/9/2020 έως και 21/9/2020

 

Close