Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020 (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020 (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)

 

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  Πειραιά (133)

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων   Βορείου Αιγαίου (134)

Ανάρτηση Πίνακα Αποκλειόμενων Υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ 2/2020 (133,134)

Close