Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη

Close