Γ΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Γ΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Την 02-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Γ΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 Διακήρυξη

Close