Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2021

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 4/2021

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων, καθώς και πίνακα αποκλειόμενων, σύμφωνα με την αριθ. 41891/24-09-2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» Αθήνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ 4/2021).

Διευκρινίζεται ότι η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον Αριθμό Ταυτότητας των υποψηφίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΟΧ 4/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΟΧ 4/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2021

Close