ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για διάστημα 18 μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για διάστημα 18 μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης

 

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Close