Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2021

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2021

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων, καθώς και πίνακα αποκλειόμενων, σύμφωνα με την αριθ. 43511οικ./13-09-2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΣΟΧ3/2021).

Διευκρινίζεται ότι η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον Αριθμό Ταυτότητας των υποψηφίων. 

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΥΕ 132

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΥΕ 133

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΥΕ 134

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΥΕ 135

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΥΕ 136

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΔΕ 130

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΔΕ 131

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3.2021 ΠΕ 129

Πίνακα Αποκλειόμενων ΣΟΧ 3.2021

Close