Παιδί - Φιλική προς το παιδί Δικαιοσύνη

Χαιρετισμός Υφυπουργού Δικαιοσύνης

 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

European Union Agency for Fundamental Rights

Συμβούλιο της Ευρώπης

Εθνική Νομοθεσία

Διεθνή Νομικά Κείμενα για το παιδί

Στατιστικά Στοιχεία

EU Strategy on the Rights of the Child

Συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο διακρατικό Πρόγραμμα JUST CLOSER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Close