ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Γιώργου Φλωρίδη αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel». Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την από την αναστολή λειτουργίας των εν λόγω Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. ...

Ομιλία Υφυπουργού Δικαιοσύνης επί του Σχεδίου Νόμου Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας

Ομιλία Υφυπουργού Δικαιοσύνης επί του συζητούμενου Σχεδίου Νόμου “Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, λαμβάνοντας το λόγο σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί του συζητούμενου Σχεδίου Νόμου “Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”, αρχικώς εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον άδικο χαμό του συνανθρώπου μας στο λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας μιας απεχθούς εγκληματικής ενέργειας και τη συμπαράσταση στους συμπολίτες που δοκιμάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη Θεσσαλία. Στη συνέχεια ο Υφυπουργός ανέδειξε τις τροποποιήσεις που επιφέρει το συζητούμενο Σχέδιο Νόμου στον ιδρυτικό Νόμο 4963/2022 της Δικασ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜOY ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι ο συνημμένος Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά Ειρηνοδικείο και Περιφέρεια Εφετείου Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους 2022 στάλθηκε προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Σε συνέχεια της δημοσίευσης του θα ακολουθήσει η αποστολή πρόσκλησης από την υπηρεσία μας σε κάθε επιτυχόντα, μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, προκειμένου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, να δηλώσουν ότι αποδέχονται το διορισμό τους στο Ειρηνοδικείο στο οποίο πέτυχαν και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τα απαραίτητα για το διορισμό τους δικαιολογητικά: α) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου ιατρού ή γενικού ιατρού και ψυχίατρου (είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών) και β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τα κωλύματα διορισμού του άρθρου 23 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων». Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης κατά φθ ...

Συνέντευξη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ι. Μπούγα στην εφημερίδα “Απογευματινή”

Συνέντευξη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα στην Κέλλυ Κοντογεώργη για την εφημερίδα "Απογευματινή". Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσετε για να απονέμεται  πραγματικά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα; Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέλημά μας είναι μια πιο αποτελεσματική δικαιοσύνη που απονέμεται έγκαιρα έναντι όλων. Η αναβάθμιση του θεσμού προς όφελος των πολιτών βασίζεται σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναλύονται σε τέσσερις άξονες. Πρώτον, στον άξονα ψηφιακής δικαιοσύνης, θα προβούμε σε αναβάθμιση του συστήματος τήρησης αρχείων των Δικαστηρίων με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση πρακτικών των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων, στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, στην ψηφιοποίηση των αρχείων των δικαστηρίων, στην παροχή δικαστικών υπηρεσιών με τη χρήση των τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά ιδρύματα, στη δημιουργία ηλεκτρο ...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

  Δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού ...

Close